Werkgever -Ontslag

Begeleiding bij bedrijfseconomisch ontslag

w

Adviseren bij Arbeidsconflict

Kennis over ontslagrecht

Ontslag

Ontslagrecht kan ingewikkeld zijn en vergt een goede voorbereiding. Wat moet u doen wanneer u een werknemer wilt ontslaan? Hoe werkt een ontslagprocedure en welke ontslagmogelijkheden zijn er? Vaak wordt eerst geprobeerd een regeling te treffen (wederzijds goedvinden, vaststellingsovereenkomst). Boone Juridisch Advies helpt u graag in dit traject.

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingevoerd (Wet Werk en Zekerheid, oftewel de WWZ). In de wet zijn acht ontslaggronden opgenomen.
1. Vervallen arbeidsplaatsen – bedrijfsbeëindiging of bedrijfseconomisch;
2. Langdurig arbeidsongeschikt  (minimaal 24 maanden);
3. Frequent verzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen;
4. Disfunctioneren;
5. Verwijtbaar handelen of nalaten werknemer;
6. Weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaar;
7. Verstoorde arbeidsverhouding;
8. Andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Onder de WWZ moet iedere ontslaggrond op zichzelf volledig bewezen worden. Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Anders bestaat het risico dat het ontslag wordt afgewezen.

+31 6 22442062

Krimpen aan den IJssel

Info@boonejuridischadvies.nl

Algemene voorwaarden