Werknemer -Ontslag

Begeleiding bij bedrijfseconomisch ontslag

w

Adviseren bij Arbeidsconflict

Begeleiding bij ontslag op staande voet

Ontslag

Dreigt voor u ontslag? Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij een arbeidsconflict, bedrijfseconomisch ontslag, ontslag tijdens ziekte en ontslag op staande voet. Wanneer een werkgever kiest voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, moet hij de reden aannemelijk maken en ook dat herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is.

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst direct opgezegd en hoeft er geen rekening te worden gehouden met de opzegtermijn. Er moet wel sprake zijn van een dringende reden. Voorbeelden van een dringende reden voor ontslag voor de werkgever zijn wanneer de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld diefstal, verduistering, bedrog, dronkenschap op de werkvloer, mishandeling, pesten op het werk en grove belediging.

Een verstoorde arbeidsrelatie kan reden zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een verstoorde arbeidsverhouding maakt een goede samenwerking lastig. Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen vanwege een verstoorde arbeidsrelatie dient de werkgever aannemelijk te maken dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord. Boone Juridisch Advies kan u bijstaan indien voor u ontslag dreigt.

+31 6 22442062

Krimpen aan den IJssel

Info@boonejuridischadvies.nl

Algemene voorwaarden