Werkgever - Ziekte en re-integratie

Begeleiding bij ziekte en re-integratie

w

Advies over loon tijdens ziekte en re-integratie

Kennis over de Wet verbetering Poortwachter

Ziekte en re-integratie

Is uw werknemer langdurig ziek of loopt de re-integratie niet zoals u wilt? Indien uw werknemer langdurig ziek is bent u verplicht om het loon de eerste twee jaar door te betalen. In de CAO of in de arbeidsovereenkomst staat hoeveel procent u door moet betalen, dat is minimaal 70%.

Daarnaast hebben zowel de werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting bij re-integratie. Het proces van re-integreren kan complex zijn omdat een werknemer geregeld kan blijven uitvallen, het advies van de bedrijfsarts niet opvolgt of de aangeboden passende arbeid weigert.

Het is heel belangrijk dat het re-integratietraject correct wordt uitgevoerd om verlenging van de loondoorbetaling, de sanctie van het UWV, te voorkomen. Wij helpen u graag in dit complexe proces.

+31 6 22442062

Krimpen aan den IJssel

Info@boonejuridischadvies.nl

Algemene voorwaarden