Werknemer - Ziekte en re-integratie

BEGELEIDING BIJ ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

w

Advies over loon tijdens ziekte en re-integratie

Kennis over de Wet verbetering Poortwachter

Ziekte en re-integratie

Bent u langdurig ziek en houdt uw werkgever zich niet aan de Wet Verbetering Poortwachter? Of bent u ziek en heeft uw werkgever uw loon stopgezet? Schakel zo snel mogelijk onze hulp in.

+31 6 22442062

Krimpen aan den IJssel

Info@boonejuridischadvies.nl

Algemene voorwaarden